Modernizacje sterowania

Dzięki dużemu doświadczeniu oraz rozwojowi pomysłów mających na celu usprawnienie pracy gilotyn i pras, firma MASZPOL SERVICE dokonała wielu modernizacji układów sterowania w/w urządzeń, co wyeliminowało awaryjność zużytych podzespołów sterowych oraz pozwoliło na osiągniecie nowej funkcjonalności urządzeń. Modernizacje zapewniają również spełnienie wymogów norm bezpieczeństwa obsługi wprowadzonych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Nowe pulpity sterowania, moduły zabezpieczeń, bariery optyczne montowane w strefach niebezpiecznych, eliminują możliwość powstawania wypadków przy pracy oraz pozwalają oddalić niekorzystne decyzje służb kontrolnych BHP i PIP.

W drastycznych przypadkach brak odpowiednich zabezpieczeń może doprowadzić do wyłączenia z eksploatacji urządzeń. W tym przypadku niezbędne jest wykonanie modernizacji układu sterowania lub pogodzenie się z faktem konieczności złomowania urządzenia.

 

Modernizacja